X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme, Firmamızın müşteriye sunacağı hizmetler için alım yapılan her hizmet için geçerlidir. Müşteri bu sözleşmeyi okumakla yükümlüdür. Hizmet sözleşmemizde taraflar arasındaki sorumlulukları destekleyici maddeler vardır. Park Ajans Sözleşmede değişiklik hakkını saklı tutar.

TARAFLAR

Park Ajans – İnternet Hizmetleri
Rüştü Emre GENÇ
Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca “Park Ajans” olarak anılacaktır.
Adres : Kırkkonaklar Mah. 290 Sokak No:3
Çankaya – ANKARA

Müşteri: Bu sözleşmeyi, Firmamızın online satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurum.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Müşteri’nin Park Ajans web sitesinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. Aylık ücretlerde ay bitişine kadar yıllık ödemelerde ödeme tekrarına kadar geçerlidir.

BİLDİRİMLER

Park Ajans, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.

Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra Park Ajans’a bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Firmamızın müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri Park Ajans’a hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

Firmamızın’nun SAĞLAYACAĞI SERVİSLER
Park Ajans’a müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartından veya havale yolu peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirilir.

PARK AJANS DESTEK

Destek sadece sunucu servisleri için verilecektir. Sitenin açılmaması, maillerin çalışmaması, ftp bağlanamama gibi problemler için destek verilecektir. Park Ajans hizmetlerin tamamının kesintisiz olması için çaba göstermektedir. Dolaylı ya da dolaysız yoldan kesintiye maruz kalan hizmet en fazla 3 gün içerisinde sorunu giderilmez ise hizmet ödemesi koşulsuz yapılacaktır.

Destek üç şekilde alınabilir. Sitemizdeki biletler sayesinde, telefon ile, mail ile çok acil bir durum olmadığı sürece telefonla destek sınırlıdır. En hızlı dönüş ve kayıt altına alındığından dolayı destek birincil olarak sistem üzerinden bilet açarak gerçekleştirilmelidir.

ÜCRETLER VE ÖDEME

Müşteri, Park Ajans servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir.

Park Ajans, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Park Ajans her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Park Ajans web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin Park Ajans servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.
Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 7 işgünü önceden, yıllık hesap planlarında 15 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Park Ajans’a yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yada müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda, Firmamızın, müşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin sona erdiği tarihte, müşterinin Park Ajans’a olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir. Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda, müşteriye ait Park Ajans’da bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.

Park Ajans, müşterinin kredi kartı hesabından tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

Park Ajans, müşterinin tercih ettiği durumlarda yada talebi üzerine, servislerin bağlı bulunduğu alan adı ile ilgili yenileme işlemlerini gerçekleştirerek, ilgili ücretlerin tahsilatını kredi bakiyesinden gerçekleştirecektir.

Firmamızın SINIRLI SORUMLULUĞU
Firmamızın MÜŞTERİYE SAĞLANAN SERVİSLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇABAYI SARF EDECEKTİR. BUNUNLA BERABER, Firmamızın SERVİSLERİN MÜŞTERİNİN İHTİYAÇLARINI TAM OLARAK KARŞILAYACAĞINI, KESİNTİSİZLİĞİNİ, HATASIZLIĞINI VE GÜVENİLİRLİK SEVİYESİNİ GARANTİ ETMEZ. MÜŞTERİNİN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAĞLANAN HERHANGİ BİR SERVİSİN KULLANIMINDAN VE/VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK DİREKT VE/VEYA DOLAYLI ZARARLARINDA Firmamızın SORUMLULUĞU, EN FAZLA SAĞLANAN SERVİSLERİN TOPLAM BEDELİ KADAR OLABİLİR.

PARK AJANS KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, Park Ajans kayıtları geçerli sayılacaktır.

MÜŞTERİ’NİN HAKLARININ DEVRİ

Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini müşteri panelinden Firmamızın onayı olmadan devredebilir.Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan Firmamız hiçbir şekilde sorumlu değildir.

SÖZLEŞMENİN SONLANMASI

Firmamızın, müşteriye 7 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir.
Bu durumda, müşterinin Park Ajans’a ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir.
Müşterinin bu sözleşmede veya Firmamızın Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Firmamızın, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
Müşterinin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, Park Ajans sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 7 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Park Ajans’a yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yolu ile sonlandırabilir.

SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ

Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki “Park Ajans Servis Kullanım Şartları”nı kabul etmiştir. “Park Ajans Servis Kullanım Şartları”nın geçerli hali, Firmamızın hizmet sözlesmesi web sayfasında yayınlanmaktadır.

ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Firmamızın http://www.parkajans.com.tr adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, Firmamızın servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Yerel Mahkemeler yetkilidir.


Top